Řetězárna a.s. slaví 130 let

Řetězárna a.s. slaví 130 let

Řetězárna a. s. slaví 130 let

Kvalita prověřená časem a důraz na zaměstnance, to je Řetězárna a. s. v České Vsi u Jeseníku, která byla založena v roce 1894 a v letošním roce slaví 130 let od svého založení.

Společnost se specializuje na výrobu svařovaných článkových řetězů průměru 2 až 60 mm v jakosti 24 až 120. Dále na výrobu řetězového kovaného příslušenství (háky, třmeny, spoje) atd. a tažený drát. K hlavním výrobkům patří řetězy – závěsné, kladkostrojové, rybářské, lesní, ochranné řetězy, důlní, sněhové a celá řada dalších.

PŮL MILIARDY KORUN DO NOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Řetězárna a. s. disponuje nejlepšími technologiemi. Za posledních 10 let společnost investovala přes půl miliardy korun do nových zařízení, která vedou ke zvýšení plynulosti výrobního toku, produktivity výroby a zkvalitnění pracovního prostředí. Nedílnou součástí jsou i ekologické investice. V roce 2024 jsou plánovány investice ve výši téměř 40 milionů korun, přičemž hlavní investici představuje vznik nového robotizovaného pracoviště.

Díky perspektivnímu výrobnímu programu se firma řadí mezi TOP 5 firem ve svém oboru. Za rok se v Řetězárně a. s. vyrobí v průměru 8 500 tun řetězu a 300 tun drátu. Výrobky se pak vyváží do více než 50 zemí celého světa. Společnost je také vlastníkem celé řady certifikátů a fungujícího systému řízení dle ISO.

FIRMA PŘIJÍMÁ NOVÉ LIDI

V současné době je ve společnosti zaměstnáno přes 220 pracovníků, a i nadále jsou přijímáni noví zájemci. Společnost si zakládá na společensky odpovědném chování, o čemž svědčí zisk Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022. V soutěži se hodnotí různé stránky společenské a regionální odpovědnosti, přes sociální a ekonomickou odpovědnost až po vztah k životnímu prostředí. Řetězárně a. s. se podařilo hned svou první účast přetavit v cenné vítězství v kategorii Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců, což je závazkem i do dalších let.

Ostatně jak to ve společnosti funguje se můžete přesvědčit osobně na Dnu otevřených dveří, který se uskuteční dne 28. května 2024.