důlní řetězy - použití

důlní řetězy - použití

ČLÁNKOVÉ ŘETĚZY PRO HORNICTVÍ

Řetězárna a.s. byla založena roku 1894 jako podnik se zaměřením na kovovýrobu. Naše dnešní produkce, při níž se specializujeme na výrobu článkových řetězů a řetězářských výrobků, se opírá o více než 100 leté zkušenosti, kvalifikované zaměstnance, moderní výrobní zařízení i systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008, ekologie dle ISO 14001:2004 a ochrany zdraví a bezpečnosti OHSAS 18001:2007. Díky vysoké kvalitě a stabilním vlastnostem si naše řetězy získaly oblibu u odběratelů z více než 40 zemí pěti kontinentů. Významný podíl naší produkce tvoří řetězy pro hornictví. Jejich neustálému vývoji, výrobě i kontrole je v našem podniku věnována mimořádná pozornost.

V součastné době Řetězárna a.s. vyrábí vysokopevnostní článkové řetězy pro doly v běžném provedení podle PN 02 3215 v pevnostních třídách B a C a DIN 22 252 v pevnostní třídě 1 a 2. Pro podmínky v nichž se vyžaduje ještě kvalitnější řetěz než podle zmíněných norem, nabízíme řetěz s označením RCV 9; D; DH.

Článkové vysokopevnostní řetězy pro důlní zařízení jsou řetězy se speciálními vlastnostmi a jsou určeny zejména pro dopravníky a dobývací zařízení v hornictví. Na všechny důlní řetězy je vydáno zkušební osvědčení dle ČSN EN 10 204 – 3.1.
Řetězárna a.s. garantuje shodu výrobku s technickými předpisy – normou, podle které je řetěz vyroben a dodán.

Porovnání parametrů jednotlivých typů řetězů

mechanické vlastnosti pevnostní třídy řetězů
1 (B) 2 (C) RCV 9 D DH
napětí na mezi pevnosti Mpa 630 800 900 1000 1000
napětí při zkušebním zatížení min. Mpa 500 640 640 700 600
poměr zkušebního zatížení
k nejmenšímu zatížení na mezi pevnosti
% 80 80
od Ø26 mm
75
75 70 60
celkové prodloužení při zkušebním zatížení max. % 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4
celkové prodloužení při přetržení vzorku min. % 14 14 17 16 14
ohybová zkouška vzorku mm d
únavová životnost min. počet kmitů
do přetržení
vzorků
70 000 70 000 90 000 130 000 70 000
nárazová práce KV min. J 57 57